ქ.ახმეტაში დედის ქუჩაზე ე.წ 20 ბინიანებთან არსებულ სკვერში ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა.

Publish date: 3 May, 2017
End date: 5 May, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქ.ახმეტაში დედის ქუჩაზე ე.წ 20 ბინიანებთან არსებულ სკვერში ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page