ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღრაანში არსებული სკვერის განათების მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დიკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 12 August, 2017
End date: 14 August, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე  ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღრაანში არსებული სკვერის განათების მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დიკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვაზე.

 

See link
Share page