ქ.ახმეტაში უტოს უბანში სკვერის მოწყობისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის შენობაში ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 30 August, 2017
End date: 9 September, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქ.ახმეტაში უტოს უბანში სკვერის მოწყობისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის შენობაში ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.

 

See link
Share page