ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მეორადი სატრასპორტო საშუალების შეძენა.

Publish date: 31 March, 2018
End date: 2 April, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მეორადი სატრასპორტო საშუალების შეძენაზე.

See link
Share page