ქ.ახმეტაში მელიორატორთა დასახლების მინი სპორტული მოედნისა და სოფელ საკობიანოს მინი სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 14 July, 2018
End date: 16 July, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქ.ახმეტაში მელიორატორთა დასახლების მინი სპორტული მოედნისა და სოფელ საკობიანოს მინი სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვზე.

 

See link
Share page