ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ყოფილი ძველი პოლიციის შენობის I სართულის რეაბილიტაცია და შიდა ელ. განათების მოწყობის სამუშაოები

Publish date: 19 August, 2018
End date: 22 August, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ტენდერის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ყოფილი ძველი პოლიციის შენობის I სართულის რეაბილიტაცია და შიდა ელ. განათების მოწყობის სამუშაოებზე.

 

See link
Share page