ქ. ახმეტაში მდინარე ორვილის ნატანისაგან გაწმენდის, მდინარის დინების მარეგულირებელი და წყალდიდობებისაგან დამცავი სამუშაოები

Publish date: 22 September, 2018
End date: 27 September, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქ. ახმეტაში მდინარე ორვილის ნატანისაგან გაწმენდის, მდინარის დინების მარეგულირებელი და წყალდიდობებისაგან დამცავი სამუშაოებზე.

 

See link
Share page