ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ შახვეტილასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (პირველი ეტაპი)

Publish date: 12 March, 2019
End date: 17 March, 2019

ახმეტის მუიციპალიტეტს მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ შახვეტილასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (პირველი ეტაპი).

See link
Share page