მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები