სააღდგომო სასაჩუქრე პაკეტებისათვის კვების პროდუქტების შეძენა

Publish date: 5 April, 2017
End date: 7 April, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სოც. დახმარების პაკეტიდან სააღდგომოდ, მაღალმთიან რეგიონში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის და უდედმამო ბავშვებისათვის სასაჩუქრე პაკეტებისათვის სხვადასხვა კვების პროდუქტების შეძენაზე.

See link
Share page