ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახშანში ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

Publish date: 7 April, 2017
End date: 11 April, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახშანში ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page