ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის სახანძრო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ინვენტარისა და საევაკუაციო გეგმის შედგენის შესყიდვა.

გამოქვეყნების თარიღი: 16 ივნისი, 2018
დასრულების თარიღი: 18 ივნისი, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელქტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის სახანძრო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ინვენტარისა და საევაკუაციო გეგმის შედგენის შესყიდვაზე.

See link
გააზიარე