ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2020 წლებში განსახორციელებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების , ნაპირდამცავი ან /და ნაპირსამაგრი ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

გამოქვეყნების თარიღი: 12 მარტი, 2019
დასრულების თარიღი: 14 მარტი, 2019

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტნედერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2020 წლებში განსახორციელებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების , ნაპირდამცავი ან /და ნაპირსამაგრი ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე.

See link
გააზიარე