ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სოფ. კასრისწყალის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა.

გამოქვეყნების თარიღი: 12 ივნისი, 2017
დასრულების თარიღი: 14 ივნისი, 2017

ახმეტის მუნიიცპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სოფ. კასრისწყალის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
გააზიარე