ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჯაბურში სოფლის ტერიტორიის დაცვის მიზნით მდ.ილტოს კალაპოტის რეგულირება და გრუნტის დამცავი დამბის მოწყობის სამუშაოები

გამოქვეყნების თარიღი: 3 ივნისი, 2018
დასრულების თარიღი: 8 ივნისი, 2018

ახმეტის მუნ იციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჯაბურში სოფლის ტერიტორიის დაცვის მიზნით მდ.ილტოს კალაპოტის რეგულირება და გრუნტის დამცავი დამბის მოწყობის სამუშაოებზე.

See link
გააზიარე