ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გრუნტის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

გამოქვეყნების თარიღი: 27 მარტი, 2018
დასრულების თარიღი: 29 მარტი, 2018

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გრუნტის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე.

See link
გააზიარე