გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

გამოქვეყნების თარიღი: 21 აგვისტო, 2017
დასრულების თარიღი: 23 აგვისტო, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეიტს გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერა აუქციონის გარეშე ქ.ახმეტაში ფშავის ,ალავერდის ,თიანეთის ,წერეთლის,ფალიაშვილის, ოძელაშვილის ,ალაზნის, გაგარინის ქუჩებისა და სოფელ ხორხელთან მისასვლელი გზის ,ბადაგონთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
გააზიარე