ქ.ახმეტაში საბეროს უბანში მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

გამოქვეყნების თარიღი: 15 იანვარი, 2018
დასრულების თარიღი: 17 იანვარი, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქ.ახმეტაში საბეროს უბანში მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე.

See link
გააზიარე