2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით 15 აგვისტოს სამუშაო ჯგუფის სხდომა ჩატარდა

15 August, 2022
Share page