სგშ სკოპინგის განცხადება - საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა და მისი დანართი - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა

19 დეკემბერი, 2022

  სგშ სკოპინგის განცხადება 

https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1180

გააზიარე