სკოპინგის განცხადება

29 დეკემბერი, 2022

საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სკოპინგის განცხადება

https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1209
გააზიარე