სკრინინგის განცხადება - ახმეტის მუნიციპალიტეტში შპს „მშენებელი 2021“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

16 December, 2022

 

სკრინინგის ანგარიში

https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1162

 

Share page