საჯარო სკოლები

ახმეტის #1 საჯარო სკოლანანული კრიხელი591-01-22-77
ახმეტის #2 საჯარო სკოლაეკატერინე პატარკაცაშვილი.577-31-67-19
ახმეტის #3 საჯარო სკოლაეკატერინე ბოდაველი591-01-22-62
მატანის #1 საჯარო სკოლანელი ტერტერაშვილი591 01-21-41
მატანის #2 საჯარო სკოლალეილა ბათურიშვილი577 37-84-15
ქვემო ალვანის საჯარო სკოლაიური მრელაშვილი591-01-26-22
ზ. ალვანის #1 საჯარო სკოლაბაგრატ ქადაგიძე591-01-23-77
ზ. ალვანის #2 საჯარო სკოლა ნანა ბაკურიძე591-01-27-10
დუისის საჯარო სკოლალილი სვიაკაური591-01-25-25  
ჯოყოლოს საჯარო სკოლანაზო ბორჩაშვილი591-01-27-77 
ბირკიანის საჯარო სკოლა ეთერ წინწალაშვილი577-73-15-77
ომალოს საჯარო სკოლაბელა გუნაშაშვილი591-01-22-82 
საკობიანოს საჯარო სკოლაქეთევან გორელაშვილი577-60-01-99
მაღრაანის საჯარო სკოლაგულისა ნათელაური591-01-27-27
ოჟიოს საჯარო სკოლაჟანა ახალკაციშვილი591-01-28-12
ქისტაურის საჯარო სკოლაქეთევან თურქოშვილი591-01-28-80
აწყურის საჯარო სკოლაბელა ბახბახაშვილი591-01-24-72
კასრისწყალის საჯარო სკოლამერაბი ბუღრიძე599-01-13-60
ოსიაურის საბაზო სკოლაზაურ პავლიაშვილი591-01-27-47
ყვარელწყალის საბაზო სკოლარუსუდან ღუბიანური591-01-23-23
დუმასტურის საბაზო სკოლარუსუდან ბორჩაშვილი591-01-22-10  
ხორხელის საბაზო სკოლალილი ჯავახიშილი591-01-24-44
ნადუქნარის საბაზო სკოლაივანე თურქიაშვილი591-01-27-33
Share page