დასახლების საერთო კრება ( სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩასატარებელი შეხვედრების გრაფიკი ახმეტის მუნიციპალიტეტში)

5 January, 2023

ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

Share page