ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ვეძებში მდებარე 15031კვ.მ სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 019 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“პროექტების მოწონების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 019 განკარგულება 07/07/2021 07/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით გასამართი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 2019 წლის 19 მაისის შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 019 განკარგულება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 019 საკრებულოს ოქმი 12/25/2020 12/25/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 019 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 019 საკრებულოს ოქმი 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუროს სხდომის ოქმი 019 ბიუროს ოქმი 12/25/2018 12/25/2018 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 019 საკრებულოს ოქმი 07/11/2017 07/11/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 019 საკრებულოს ოქმი 12/25/2018 12/25/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 300კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 02 განკარგულება 02/05/2020 02/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 02 ბიუროს ოქმი 02/28/2024 02/28/2024 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 02 ბიუროს ოქმი 02/23/2022 02/23/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 02 დადგენილება 01/18/2018 01/01/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 02 დადგენილება 01/26/2017 01/26/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს ოქმი 01/18/2018 01/18/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 02 ბიუროს ოქმი 01/16/2018 01/16/2018 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს ოქმი 02/03/2021 02/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ კასრისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 158039 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ -50.30.31.141) განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 02 განკარგულება 01/08/2024 01/08/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2023-2027 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2023-2027 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ 02 განკარგულება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 02 ბიუროს ოქმი 02/26/2020 02/26/2020 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს ოქმი 01/22/2019 01/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პეტიცია თუშეთში, წოვათის ალტერნატიული გზის მშენებლობის შესახებ; 02 პეტიცია 02/10/2021 02/10/2021 პეტიცია
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს ოქმი 01/10/2017 01/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 02 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 02 განკარგულება 01/20/2022 01/20/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 02 ბიუროს ოქმი 02/22/2023 02/22/2023 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს ოქმი 01/20/2022 01/20/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ ფიჩხოვანში მდებარე 118820.0კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და 5029.0კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის, ქირის საწყისი საფასურისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 02 განკარგულება 01/18/2021 01/18/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 02 ბიუროს ოქმი 01/20/2017 01/20/2017 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 02 ბიუროს ოქმი 02/10/2021 02/10/2021 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს ოქმი 02/05/2020 02/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს ოქმი 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ფიჩხოვანში მდებარე 20130კვ.მ მიწის ნაკვეთის,იჯარის ფორმით განკარგვისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ფიჩხოვანში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი კატეგორია) 20130კვ.მ მიწის ნაკვეთის, ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 020 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 020 ბიუროს ოქმი 08/04/2017 08/04/2017 საკრებულო (ბიურო)
თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 020 დადგენილება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 020 საკრებულოს ოქმი 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ვეძებში მდებარე 15087კვ.მ სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 020 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცების შესახებ 020 განკარგულება 07/07/2021 07/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქვ ალვანში მდებარე ფეხბურთის მოედნის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქვ ალვანში მდებარე ფეხბურთის მოედნის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 020 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისგან (GIZ) GmbH გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) GmbH მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის - „ბახტრიონის ტყე- პარკში უფუნქციოდ არსებული სვეტების რენოვაცია და ახალი ფუნქციის მიცემა, გადმოსახედი და პარკის კეთილმოწყობა“ განსახორციელებლად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისგან (GIZ) GmbH გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 020 განკარგულება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1982კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მდებარე 1982კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 020 განკარგულება 04/16/2019 04/16/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ახმეტაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 777 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ახმეტაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 777 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობის ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 020 განკარგულება 07/05/2023 07/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 020 ბიუროს ოქმი 12/27/2018 12/27/2018 საკრებულო (ბიურო)
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის წლიური ქირის საწყისი საფასურის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ახმეტაში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობაში გადაცემის წლიური ქირის საწყისი საფასურის დამტკიცების შესახებ 021 განკარგულება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა/მანქანა „GAZ C41R13“-ის თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის სპეციალიზებული ა/მანქანა „GAZ C41R13“-ის ააიპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარეგანათების სამსახური“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური“-სათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებპირდაპირი განკარგვის წესით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ორი ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 07/21/2021 07/21/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ციხე-ქალაქ კვეტერას ინტერპრეტირებული მარშრუტი“ განსახორციელებლად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისგან (GIZ) GmbH გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) GmbH მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის „ციხე-ქალაქ კვეტერას ინტერპრეტირებული მარშრუტი“ განსახორციელებლად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისგან (GIZ) GmbH გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ.ზ.ალვანში, კულტურის სახლის შენობაში პირველ სართულზე მდებარე 37.9კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ხორხელში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 17572 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხორხელში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 17572 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.12.38.378) ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 021 განკარგულება 07/05/2023 07/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 021 დადგენილება 08/10/2017 08/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages