ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 03 ბიუროს ოქმი 02/24/2021 02/24/2021 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 03 საკრებულოს ოქმი 02/05/2018 02/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 03 საკრებულოს ოქმი 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
55.0 კვ.მ. ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე შენობის პირველ სართულზე 55.0 კვ.მ. ფართის ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის“- პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 03 განკარგულება 02/05/2020 02/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 03 ბიუროს ოქმი 03/25/2020 03/25/2020 საკრებულო (ბიურო)
2017 წლის სოციალური პროგრამის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 03 დადგენილება 01/26/2017 01/26/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 03 ბიუროს ოქმი 01/29/2018 01/29/2018 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 03 საკრებულოს ოქმი 02/13/2020 02/13/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 03 ბიუროს ოქმი 03/30/2022 03/30/2022 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 03 საკრებულოს ოქმი 01/26/2017 01/26/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 03 საკრებულოს ოქმი 03/04/2021 03/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 03 განკარგულება 01/20/2022 01/20/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, თუშეთში, სოფელ ომალოში მდებარე 822კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 03 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2203.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განმეორებით, ელექტრონული აუქციონის წესით დამტკიცება 2019 წლის 03 აპრილს გამოცხადებული, ელექტრონული აუქციონის წესით ვერ გაყიდული, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. მატანში მდებარე 2203.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განმეორებით, ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 30% -იანი ფასდაკლების დამტკიცების შესახებ 030 განკარგულება 07/03/2019 07/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 030 დადგენილება 12/28/2017 12/28/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იჯარის ფორმით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი კატეგორიის) 455606კვ.მ მიწის ნაკვეთის, ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 030 განკარგულება 08/05/2020 08/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მდებარე 10კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით,ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში (ბ. ჩოლოყაშვილის სახელობის სკვერი) მდებარე 10კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 030 განკარგულება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ნოდარ არუთინოვის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისთვის ბრძოლაში გმირულად დაღუპული ნოდარ არუთინოვის სახელის მინიჭების შესახებ 030 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 031 დადგენილება 12/28/2017 12/28/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სატრანსპორტო საშუალებების ა.(ა).ი.პ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სატრანსპორტო საშუალებების ა.(ა).ი.პ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 031 განკარგულება 07/03/2019 07/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ყვარელწყალში მდებარე 22 ერთეულ გარეგანათების ბოძზე, ერთეულზე 5 სანტიმეტრიანი მონაკვეთის შპს „მაგთიკომი“- სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 031 განკარგულება 08/05/2020 08/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ორი ერთეული სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით,საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ორი ერთეული სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 031 განკარგულება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის რაფიელ ერისთავის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ქართველი მწერლის და საზოგარო მოღვაწის რაფიელ ერისთავის სახელის მინიჭების შესახებ 031 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ქორეთში მდებარე შენობისა და მასზე დამაგრებული 1939კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ა(ა)იპ „უხუცეს ქალთა საბჭო“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 032 განკარგულება 09/01/2021 09/01/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 032 დადგენილება 12/28/2017 12/28/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სატრანსპორტო საშუალების ვაზ 21213-ის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 49%-იანი ფასდაკლების დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 24 მაისს გამოცხადებული, ელექტრონული აუქციონის წესით ვერ გაყიდული, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების ვაზ 21213-ის განმეორებით, ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 49%-იანი ფასდაკლების დამტკიცების შესახებ 032 განკარგულება 07/03/2019 07/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქუჩა N78-ში მდებარე უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 032 განკარგულება 08/06/2020 08/06/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გაგარინის ქუჩის მონაკვეთისთვის გიორგი გამიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ ქალაქ ახმეტაში მდებარე გაგარინის ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში გმირულად დაღუპული გიორგი გამიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 032 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით,საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ახშანში მდებარე 3396კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 033 განკარგულება 09/01/2021 09/01/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შპს „მაგთიკომი“- სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით,თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში მდებარე 39 ერთეული გარე განათების ბოძებზე, (რუსთაველის ქუჩაზე, ძველი საავადმყოფოს შესახვევიდან ქ. ახმეტის გასასვლელამდე და ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე კულტურის სახლიდან სამოც ბინიან კორპუსამდე) ერთეულზე 5 სანტიმეტრიანი მონაკვეთის შპს „მაგთიკომი“- სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 033 განკარგულება 10/03/2018 10/03/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მოძრავი ქონების პლასტმასის 200 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის ააიპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარეგანათების სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 033 განკარგულება 07/03/2019 07/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე 1.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას (სარეკლამო საშუალების ბილბორდი, ბანერი განთავსების მიზნით) საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 033 განკარგულება 08/06/2020 08/06/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ჩაბინაანის ცენტრალურ ქუჩისთვის ფარნაოზ ჩიკვილაძის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაბინაანის ცენტრალურ ქუჩისთვის სპორტის დამსახურებული ოსტატის ფარნაოზ ჩიკვილაძის სახელის მინიჭების შესახებ 033 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ლევან ოღაძის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული მეხანძრე-მაშველის ლევან ოღაძის სახელის მინიჭების შესახებ 034 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის საარჩევნო სუბიექტებისათვის გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 034 განკარგულება 09/02/2020 09/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. მაღრაანში მდებარე 47526კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მოქალაქე დავით იმერლიშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 034 განკარგულება 09/01/2021 09/01/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის საფასურის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 19 ივნისს გამოცხადებულ, ღია საჯარო პირობიანი აუქციონის წესით ვერ გაყიდული, ქ. ახმეტაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 193.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განმეორებით, ღია საჯარო პირობიანი აუქციონის წესით, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 35%-იანი ფასდაკლებით პრივატიზების, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 034 განკარგულება 10/03/2018 10/03/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017წლის 4 დეკემბრის N72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 034 განკარგულება 07/03/2019 07/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 07 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 035 განკარგულება 08/07/2019 08/07/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ მატანში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 035 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 035 განკარგულება 09/02/2020 09/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 035 განკარგულება 09/01/2021 09/01/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის დამტკიცების შესახებ 2016-2017 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშში მოყვანილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოფხვრისა და რეკომენდაციების რეალიზების მიზნით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და მისი პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 035 განკარგულება 10/03/2018 10/03/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უსახელო მოედნისათვის კახეთის 1659 წლის აჯანყების ერთ- ერთი მეთაურის ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ ქალაქ ახმეტაში მდებარე უსახელო მოედნისათვის კახეთის 1659 წლის აჯანყების ერთ- ერთი მეთაურის ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 036 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში, ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის სკვერში მდებარე 20კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 036 036 09/02/2020 09/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ 036 განკარგულება 10/06/2021 10/06/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შენობის ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქ N50-ში მდებარე შენობის II-ე სართულზე 23.7კვ.მ ფართის სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 036 განკარგულება 09/04/2019 09/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ქვემო ალვანის ცენტრალური ქუჩისთვის გიორგი ანწუხელიძის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანის ცენტრალური ქუჩისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის სახელის მინიჭების შესახებ 037 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე მდებარე 314კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას (საპარკინგე ადგილის მოსაწყობად) საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 037 განკარგულება 09/02/2020 09/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის თაობაზე ,,კავკასიის ბუნების ფონდისგან“ (გერმანიის ჰესენის კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული ფონდი) თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის თაობაზე 037 განკარგულება 10/06/2021 10/06/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages