ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული იურიდიული პირები

ა.ა.ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა პატრონობის ცენტრი

ბიოგრაფია

ა.ა.ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა პატრონობის ცენტრის’’ სტრუქტურა და თანამდებობრივი სარგოები

დახურვა

ა.ა.ი.პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთი ბახტრიონი

ბიოგრაფია

ა.ა.ი.პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთი ბახტრიონის სტრუქტურა და თანამდებობრივი სარგოები

დახურვა

ა.ა.ი.პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

ბიოგრაფია

ა.ა.ი.პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანების სტრუქტურა და თანამდებობრივი სარგოები

დახურვა

ა.ა.ი.პ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი''

ბიოგრაფია

ა.ა.ი.პ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონის’’ სტრუქტურა და თანამდებობრივი სარგოები.

დახურვა

ა.ა.ი.პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ბიოგრაფია

ა.ა.ი.პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სტრუქტურა და თანამდებობრივი სარგოები

დახურვა

ა.ა.ი.პ სკოლისგარეშე სასპორტო- საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება

ბიოგრაფია

ა.ა.ი.პ სკოლისგარეშე სასპორტო- საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანების სტრუქტურა და თანამდებობრივი სარგოები

დახურვა