ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-3პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 03 აგვისტოს N ბ86.8623215001 ბრძანებით დამტკიცებულ ,,სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულების“ მე-16 მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად ახმეტის მუნიციპალიტეტში შექმნილია ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:
 • ნანა ჩარხოშვილი. ,,თემისთვის"საინიციატივო ჯგუფის წევრი
 • მარი ხაჩიძე - ა(ა)იპ თუშური ბრენდის აღმასრულებელი დირექტორი
 • იამზე ბასილაშვილი-პედაგოგი
 • ელენე მჭედლიშვილი -ა(ა)იპ თელავის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე
 • თემურ მარგოშვილი-მოქალაქე
 • თამაზ ბექაური-მეწარმე
 • შორენა ჩაფურიშვილი - (ა(ა)იპ ,,ახმეტა“-ს დირექტორი; (ა(ა)იპ ,,კახეთი" -სდირექტორის მოადგილე; ახმეტის ტექნოპარკის მენეჯერი
 • იოსებ ლალიაშვილი მოქალაქე
 • ვახტანგ ბერიკაული-მოქალაქე
 • ნათია ხავაზური-მოქალაქე
 • თამარ ბექაური (ა(ა)იპ ,,კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი“-საღმასრულებელი დირექტორი
 • ვიტალი ტუგულაშვილი-მოქალაქე
 • სანათა წიწუაშვილი-მეწარმე
 • რევაზ პეტრიაშვილი-მეწარმე
 • ანზორ ლეფსვერიძე - მეწარმე
 • თეონა მამადაშვილი -მოქალაქე
 • მარი თამაზაშვილი -ინდივიდუალური მეწარმე

გააზიარე