ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 2020-2021

  • წინამდებარე გეგმა მომზადებულია ევროკომისიის ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ტექნიკური მხარდაჭერით. დოკუმენტი განხილული იქნა მსოფლიო ბანკის თანამშრომლების მიერ და აღიარებულია ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" პრინციპების შესაბამისად. მთელი პასუხისმგებლობა გეგმის შინაარსობრივ მხარეზე ეკისრება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას.

 

 

 

გააზიარე