ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

წყალმომარაგება

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ქვეყნის მასშტაბით, ყველა ურბანული ტიპის დასახლებაში (გარდა თბილისი, რუსთავი, გარდაბანი,  მცხეთა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა) წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელით მომსახურებას ახორციელებს. მისი საქმიანობის წარმატების გარანტი მაღალორგანიზებული და ქმედითუნარიანი რეგიონული ფილიალიები და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი სერვის ცენტრებია. კომპანიის მომსახურების არეალში მყოფ აბონენტებს ოპერატიულ და მაღალ ხარისხიან მომსახურებას  9 რეგიონული ფილიალი და 50 სერვის ცენტრი უწევს.

კომპანიის მისიაა მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის  უწყვეტ, 24 საათიან რეჟიმში მიწოდება. ხოლო, საქართველოს რეგიონულ ცენტრებსა თუ ქალაქებში  მოდერნიზებული, თანამედროვე სტანდარტებზე გათვლილი, გამართული წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია კახეთის რეგიონალური ფილიალის ახმეტის სერვის ცენტრი

ქ. ახმეტა ჭავჭავაძის 103

საკონტაქტო მონაცემები

ცხელი ხაზი: +995322930000

 info@water.gov.ge

 www.water.gov.ge

 Facebook

 

გააზიარე