ანონსები

01 მარტი 2024

ბიუჯეტის შესრულება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (ჩოლოყაშვილის # 49) გაიმართება ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ" მოსმენა.

01 თებერვალი 2023

შეხვედრა ახმეტაში - „ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამასთან“ დაკავშირებით.

7 თებერვალს, ახმეტაში, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა" პროექტის - "ორგანული სოფლის მეურნეობის, სოფლის განვითარების და აგრარული ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ხელშეწყობა საქართველოში” ფარ

05 იანვარი 2023

დასახლების საერთო კრება ( სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩასატარებელი შეხვედრების გრაფიკი ახმეტის მუნიციპალიტეტში)

ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო