საკრებულოს ანგარიშები

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

გააზიარე