კომისიის შემადგენლობა:

  • გელა შაშიაშვილი (თავმჯდომარე)
  • . რევაზ გახუაშვილი
  • კახა მამულაშვილი
  • გიორგი ბართიშვილი
  • ხათუნა იჩუაიძე
  • შაქრო ტერტერაშვილი
  • კარლო მუხაური
  • ლევან ჭიჭიკოშვილი
გააზიარე