კომისიის შემადგენლობა:

  • გიორგი მამუჩარავილი (თავმჯდომარე)
  • ელდარ ბაღაკაშვილი
  • ზეზვა ფიცხელაური
  • ლევან ვაჩეიშვილი
  • ზეზვა უძილაური
  • სოსო ბაბულაიძე
  • გივი უძილაური
  • კარლო მუხაური

გააზიარე