2022 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტები, თუშეთის, ზემო და ქვემო ალვნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

28 ნოემბერი, 2022
2022 წელს თუშეთის, ზემო და ქვემო ალვნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა.
გააზიარე