ინფორმაცია მეწარმეობის ტრენინგის შესახებ

16 ივნისი, 2017

,,ახალგაზრდებში სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების პროგრამა''

 

გააზიარე