საკრებულოს სხდომა # 1 -9 იანვარი

13 იანვარი, 2023
9 იანვარს 12 : 00 საათზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგით პირველი სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ცხრა საკითხი განიხილეს:
დღის წესრიგი:
1. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
3. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
4. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
5. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
6. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
7. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
8. ახმეტის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - გიორგი მამუჩარაშვილი/
9. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთ წლიანი გეგმის 2023-2027 წლებისთვის დამტკიცების შესახებ.
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/

მიღებული გადაწყვეტილებები იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე