საკრებულოს სხდომა # 11 - 21 სექტემბერი

22 სექტემბერი, 2023
21 სექტემბერს 12 : 00 საათზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგით მეთერთმეტე სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს:
დღის წესრიგი:
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
  /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
  /მომხსენებელი - ნინო იდიძე/

გააზიარე