ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

საკრებულოს სხდომა #2 - 1 თებერვალი

2 თებერვალი, 2023
1 თებერვალს 12 : 00 საათზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგით მეორე სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ცხრა საკითხი განიხილეს:
დღის წესრიგი:
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
  /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
3. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
4. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
5. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
6. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
  /მომხსენებელი - დავით აბულაძე/
7. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
  /მომხსენებელი - დავით აბულაძე/
8. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №56 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - დავით აბულაძე/
9. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N50-ში, II- სართულზე მდებარე 14.8კვ.მ ფართობის (50.04.42.597) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/

მიღებული გადაწყვეტილებები იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე