საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 7 - 30 ივნისი

30 ივნისი, 2021

 
  30 ივნისს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეშვიდე ბიუროს სხდომა გაიმართა. ბიუროს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს: 

დღის წესრიგი:
 
 
1. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივნისის N8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
დადგენილება #8
  /მომხსენებელი - ილია გუმაშვილი/
2. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - თინათინ კუდიანაშვილი/
3. ,,მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ განკარგულება;
  /მომსხენებელი - ვანო ნასყიდაშვილი/
განხილული საკითხები იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე