მერის მოადგილეები

ზაზა მიგრიაული

მერის პირველი მოადგილე
ბიოგრაფია

✆ - +995 592 05 45 57

-  zazamigriauli@gmail.com

    განათლება        

1986-1991 – წ.წ. ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის ფაკულტეტი - ბაკალავრიატი.

1992-1994 – წ.წ. ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ვაჭრობის ეკონომიკა და საქონელმცოდნეობა - ასპირანტურა.

 სამუშაო გამოცდილება

2016-2017 წ.წ. შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი'' – ახმეტის სერვის ცენტრის დისტრიბუციისა და ანალიზის სამსახურის უფროსი;

2015-2016 წ.წ.     შ.პ.ს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი'' დისტიბუციისა და ანალიზის სამსახური;

2011-2015 წ.წ შ.პ.ს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი'' ბილინგის სამსახური;

2009-2011 წ.წ. შ.პ.ს  ,,სოკარ ჯორჯია გაზი'' ფინანსური ანალიზისა და ბიუჯეტირების მთავარი სპეციალისტი;

2000-2008  წ.წ. შპ.ს. გაზის ტრანსპორტირების კომპანია საფინანსო ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორი;

1998-2000 წ.წ საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო სამრეწველო საწარმოთა პრივატიზაციისა და რესტრუქტურიზაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.

1996-1998 წ.წ ქ.ახმეტიის გამგეობისა და გამგებლის მრჩეველი ფინანსურ დარგში;

1991-1996 წ.წ ექსპერტ-საქონელმცოდნე შ.პ.ს. მუხა,შ.პ.ს. ,ჰორიზონტი, შ.პ.ს. ,,მერკური'';

 

 

დახურვა

ვანო ნასყიდაშვილი

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია

✆ – 599 85 78 77

– vanonaskidashvili@akhmeta.gov.ge

დაბადების თარიღი - 21/12/1962

ოჯახური მდგომარეობა – დაოჯახებული

განათლება

1981-1986 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

1989-1991 წწ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

სამუშაო გამოცდილება

2017-დან ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე;

2008 - 2017 წწ  ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;

2006-2008 წწ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი- საფინანსო-ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარე;

2006 წწ ახმეტის რაიონის გამგებლის თანაშემწე;

2002-2006 წწ ქ.ახმეტის გამგებლის პირველი მოადგილე;

1995-2002 წწ ს.ს ,,სინათლის’’ ახმეტის დირექტორი;

1994-1995 წწ დაზღვევის სახელმწიფო კომპანიის ახმეტის დირექტორი;

1991-1994 წწ ახმეტის რაიონის გამგეობა – ეკონომიკის განყოფილების გამგე;

1986-1991 წწ ტრესტ ,,ალაზამშენის’’ N3 საამშენებლო სამმართველო სამუშოთა მწარმოებელი, საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი, მთავარი ინჟინერი;

დახურვა

ბიოგრაფია
დახურვა