ტურისტების სტატისტიკა

საქართველოს მასშტაბით შემოსული ტურისტების რაოდენობის აღრიცხვა ხდებს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციის მიერ. ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ  ვებ-გვერდზე:

http://tourismstatistics.gnta.ge/

http://tourismstatistics.gnta.ge/index.php?load=stablel

გააზიარე