საკრებულოს ბიუროს სხდომა #4 - 22 მარტი

22 მარტი, 2019
22 მარტს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე ბიურო გაიმართა. ბიუროს წევრებმა 3 საკითხი განიხილეს. დღის წესრიგი:

1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
/მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/

2.,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ;
/მომხსენებელი - ვანო ნასყიდაშვილი/

3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი - ვანო ნასყიდაშვილი/

ბიუროზე განხილული საკითხები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში.
გააზიარე