კომისიის შემადგენლობა:

  • ლევან ითიურიძე (თავმჯდომარე)
  • არჩილ მექვევრიშვილი
  • თიკო მგელიაშვილი
  • დავით ავაზაშვილი
  • თეიმურაზ ბოდაველი
  • შაქრო ტერტერაშვილი
  • დავით იმერლიშვილი

კომისიის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ნახეთ დებულება
გააზიარე